SÖZCÜKLER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİLERİ / Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sö


SÖZCÜKLER ARASINDAKİ

ANLAM İLİŞKİLERİ

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler

Aynı varlığı, kavramı veya durumu ifade eden, yazılışları ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan sözcükler, eş anlamlı sözcüklerdir.

Eş anlamlı sözcükler, dilimize yabancı dillerden girmiş sözcüklerin bizdeki karşılıklarıyla kurdukları ilişkiden doğmuşlardır.

Kara – Siyah / Mektep – Okul / Talebe – Öğrenci

Pay – Hisse / Doktor – Hekim / Barış – Sulh

Okul – Mektep / Savaş – Harp / Star – Yıldız

Anne – Valide / Amaç – Gaye / Ak – Beyaz

Kırmızı – Al / Duygu – His / Aş – Yemek

Hız – Sürat / Hasret – Özlem / Ad – İsim

Ün – Şöhret / Sözcük – Kelime / Eksiksiz – Tam

İstek – Arzu / Yüzyıl – Asır / Yönetim – İdare

Misafir – Konuk / Lisan – Dil / Müsaade – İzin

Buluş – İcat / İlave – Ek / Sınav – İmtihan

UYARI:

Sözcükler, her zaman kullanıldıkları cümle içerisinde ele alınmalıdır. Tek başına eş anlamlı gibi görünen sözcükler cümle içerisindeki kullanımlarında her zaman birbirlerinin yerini tutmayabilir.

SİYAH – KARA

Kara gözlü, uzun boylu bir delikanlıydı.

(SİYAH’la eş anlamlıdır.)

İhtiyar, kara talihinden şikâyet ediyordu.

(SİYAH’la eş anlamlı değildir.)

AK – BEYAZ

Saçlarında beyazlar fazlalaşmıştı.

(”AK”la eş anlamlıdır.)

Bakkaldan beyaz peynir al.

(”AK”la eş anlamlı değildir.)

UYARI :

Bir sözcüğün eş anlamlısı kullanıldığı cümleye göre değişebilir.

Bu elbise bana bol oldu. (geniş)

Bu sene bol para kazandım. (çok) 

Ekinler büyümeye başladı. (olgunlaşmak) 

Kampanyaya ilgi büyüyor. (artmak)

UYARI:

Aynı cümlede eş anlamlı sözcüklerin kullanılması gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğuna yol açar.

Buluş ve icatlar sayesinde yaşamımız kolaylaştı.

Toplumca yoksul ve fakirlere yardım etmeliyiz.

Onun beğeni ve zevklerine güvenirim.

Kanıt ve delil yetersizliğinden suçsuz bulundu.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !